7 Vragen over het nieuwe coronavirus (update 5 maart)

, door Janneke Kruse

Hoe gevaarlijk is het nieuwe coronavirus, en hoe nieuw is het eigenlijk? Dat vroegen we het eind januari aan Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie. Hieronder zijn geüpdate verhaal, nu ook in Nederland mensen zijn besmet met het nieuwe coronavirus. 

W​at zijn de symptomen van een coronabesmetting en hoe gevaarlijk is het?

“Een flinke verkoudheid, daarop lijkt een besmetting met het nieuwe coronavirus nog wel het meest. Maar een deel van de besmette mensen krijgt ook ernstige longklachten en kortademigheid en in sommige gevallen leidt het virus - vaak bij mensen met onderliggend lijden - tot levensbedreigende luchtweginfecties. En sommige mensen overlijden daaraan. Het sterftepercentage is hoger dan de ‘gewone’ griep, al is het moeilijk om exact te bepalen hoeveel mensen eraan overlijden, omdat je nooit precies weer hoeveel mensen het virus bij zich hebben gehad.”

Het coronavir​us bestond toch al lang? Hoe nieuw is dit virus eigenlijk?

“Corona is een verzamelnaam voor allerlei virussen die vaak voorkomen. In het UMCG liggen geregeld patiënten met een coronavirus, maar dan met andere types. Ook meer bekende (maar gelukkig minder vaak voorkomende) virussen als SARS en MERS zijn coronavirussen. Dit nieuwe coronavirus heet officieel SARS-CoV-2 en de ziekte die je​ ervan kunt krijgen heet officieel COVID-19.  Het is waarschijnlijk een dierenvirus dat zo is gemuteerd dat het niet alleen van dieren naar mensen wordt overgedragen maar ook van mens op mens overdraagbaar is.”​

Is het terecht dat we ons zo druk maken om het nieuwe coronavirus? ​​​​​

“Dat het een virus is dat eigenlijk bij dieren voorkomt maakt dat we ons er zorgen om maken. Mensen hebben nog helemaal geen afweer ontwikkeld tegen dit virus. Dus als je besmet raakt, heeft je lichaam moeite het virus snel aan te pakken. Doordat het virus steeds wordt overgedragen van mens op mens kan het virus z​ich aan het menselijke lichaam aanpassen. Dit kan betekenen dat het virus of minder ziekmakend wordt, of juist nog zieker kan maken.
Op dit moment lijkt het virus vooral voor ouderen en mensen met een zwakke afweer (zoals patiënten in ziekenhuizen) gevaarlijk. De mensen die in China, Italië en Frankrijk aan dit virus zijn overleden, zijn bijna allemaal op leeftijd of hebben onderliggende medische problemen. Vergelijkbaar dus met de jaarlijkse griep.”

Kunnen w​e binnenkort patiënten met het coronavirus in het UMCG verwachten?

“Het virus is inmiddels ook in Nederland en de kans is groot dat er ook in onze regio besmettingen zullen zijn. Als UMCG zijn we goed voorbereid op de komst van een patiënt met het nieuwe coronavirus. We hebben de benodigde sneldiagnostiek en isolatiebedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en natuurlijk de expertise van artsen-microbioloog, virologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie in huis. Alles om te voorkomen dat zorgverleners en andere patiënten ook besmet raken.  Onze medewerkers kennen de procedures, daar oefenen we ook geregeld mee.” ​

Is er g​een vaccin?

“Vergeleken met decennia geleden kunnen we tegenwoordig razendsnel een vaccin maken. Dat duurt geen tientallen jaren meer, maar wel een aantal maanden of jaren. Dus ook al wordt er 'as we speak' al gewerkt aan een vaccin, het zal nog wel even duren voordat het op de markt is. Als het is ontwikkeld, moet het vaccin ook nog  getest, goedgekeurd en geproduceerd worden. En dan moet iedereen nog worden gevaccineerd. Voor nu hebben we dus veel meer aan maatregelen om besmetting te voorkómen."

Hoe kan bes​metting voorkomen worden?

“Om te beginnen: zorg d​at je niet in contact komt met geïnfecteerde personen. Reis dus nu niet af naar risicovolle gebieden waar veel besmette personen zijn. Als je het reisadvies van Buitenlandse Zaken en RIVM opvolgt, zit je doorgaans goed.
​Daarnaast is het –net als bij een ‘gewone’ griep - belangrijk om goed op je hygiëne te letten: was vaak je handen, als je thuis komt, voordat je eten aanraakt​, hoest en nies in je onderarm (niet in je handen!) of gebruik (eenmalig!) een papieren zakdoekje. Reinig regelmatig de plekken die je vaak aanraakt, denk aan deurknoppen en lichtknopjes en niet te vergeten: je telefoon, toetsenbord en muis, vooral als die door meerdere mensen worden gebruikt.
Voor mensen die in de zorg werken gelden natuurlijk andere regels: zij moeten de strengere voorzorgsmaatregelen die er in hun zorginstelling gelden, goed opvolgen. Alleen zo beschermen zij zichzelf en hun familie, maar vooral ook de kwetsbare mensen voor wie zij zorgen.” 

En het gebruik van mond​​kapjes?

“Er is nu geen reden om thuis of op straat mondkapjes te dragen; deze beschermen je niet tegen het krijgen van dit virus. Alleen zorgmedewerkers die werken met (mogelijk) besmette patiënten of -patiëntmateriaal dragen mondkapjes. Op onze verpleegafdelingen zijn mondkapjes voor bezoekers die zelf hoesten of kortademig zijn en bij een patiënt op bezoek gaan.”

Kijk voor het meest actuele reisadvies altijd op de website van Buitenlandse Zaken.
Het RIVM geeft op zijn website meer algemene informatie over het nieuwe Coronavirus.

Maatregelen UMCG
Meer weten over hoe het UMCG omgaat met het coronavirus? Op deze pagina vind je alle informatie.

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.