Genieten van muziek met een cochleair implantaat kan

, door Theone Joostensz
foto: Henk Veenstra

Mensen die tijdens hun vroege kinderjaren doof zijn geworden en pas jaren later een cochleair implantaat hebben gekregen, genieten van het luisteren naar muziek. Ook beoordelen ze de kwaliteit van de muziek positief. Dat blijkt uit een studie van Christina Fuller, onderzoeker bij het UMCG, en haar collega-onderzoekers Deniz Başkent en Rolien Free die onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers.

Fuller onderzocht een geselecteerde groep van 16 personen die vóór hun 6e levensjaar doof waren geworden, maar die pas jaren later een cochleair implantaat (CI) kregen. “Door een CI verbeterde het spraakverstaan bij deze groep mensen. Maar over hun waarneming van muziek wisten we nog weinig”, zegt Fuller.

Genieten van melodieën

Tijdens het onderzoek kregen de proefpersonen eenvoudige melodieën van 9 tonen te horen. Uit de resultaten blijkt dat ze niet alleen genieten van het luisteren naar deze muziek, maar dat ze de kwaliteit ook als positief beoordelen. Volgens Fuller en collega’s laten deze positieve resultaten zien dat er mogelijk meer winst te behalen valt bij deze geselecteerde groep van vroeg doof geworden patiënten.

Fuller: “We onderscheiden drie groepen patiënten met een CI. De eerste groep zijn doof geboren kinderen. Die krijgen na 10 tot 12 maanden 1 of 2 implantaten. De tweede categorie bestaat uit volwassenen die op latere leeftijd slechthorend zijn geworden.

Taalontwikkeling

“Daarnaast is er nog een derde groep, de groep uit deze studie: mensen die vóór hun 6e doof zijn geworden, dus tijdens de taalverwervingsperiode, en die pas jaren later een implantaat hebben gekregen. Voor een deel van deze groep is een CI interessant.

“Voor de echt zeer vroeg doof geworden mensen is een CI niet vanzelfsprekend en is het effect ervan ook niet duidelijk. De achterliggende gedachte hierbij is dat hun taalontwikkeling zo slecht is dat een CI niet meer zal leiden tot spraaktaalontwikkeling en het horen van gesproken taal.”

Maar, zo vinden de onderzoekers, horen is méér dan alleen spraakverstaan: “Er bestaat ook zoiets als luisteren naar muziek, naar emoties, het uit elkaar houden van mannen- en vrouwenstemmen. We onderzoeken of er in deze domeinen winst te behalen is voor deze groep.”

Afwijkend geluid

De vroeg doof geworden mensen met een CI uit het onderzoek blijken muziek even goed te kunnen horen als de andere groepen. Bovendien vinden ze het luisteren naar muziek leuker dan de groep mensen met een CI die op latere leeftijd doof zijn geworden.

Fuller: “Uit eerder onderzoek weten we dat deze mensen het verschrikkelijk vinden om naar muziek te luisteren. Waarschijnlijk komt dat omdat ze zich herinneren hoe muziek klinkt. En een CI geeft een afwijkende geluidskwaliteit.”   

Op 29 oktober wordt het onderzoek van Fuller en haar collega’s gepresenteerd tijdens het Guyot Prize Symposium, georganiseerd door en gehouden in het UMCG. 
Lees hier de publicatie in Frontiers

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.