Half jaar Harvard voor astmaonderzoek

, door Thomas Franken
foto: Shutterstock

Kinderlongarts en adjuncthoogleraar Gerard Koppelman verbleef de afgelopen zes maanden in de Verenigde Staten en verdiepte zich met onderzoekscollega’s op Harvard in het ontstaan van astma. Hij hield er onder meer kennis van nieuwe technieken, een frisse blik en een mooie fundamentele vinding aan over.

“Astma is een ziekte waarbij de luchtwegen van kinderen snel geïrriteerd raken en vernauwen. Daardoor krijgen ze hoestbuien en worden ze benauwd. Bij astma speelt een netwerk van tientallen stukjes DNA een rol. In het UMCG onderzoek ik welke genen dit zijn.

“De afgelopen zes maanden heb ik aan de universiteit van Harvard gewerkt. Harvard zit met elf andere Amerikaanse centra in het Asthma Bridge project, een onderzoek naar het ontstaan van astma dat goed aansluit bij mijn werk in het UMCG. Dat was het een belangrijke stap in mijn ontwikkeling als wetenschapper.

Focus, tradities en blinde vlekken

“Ik leerde onder andere nieuwe technieken voor DNA-analyse gebruiken en zag dat mijn collega’s daar met een andere blik naar het onderzoek keken. Elke onderzoeksgroep heeft zijn focus en tradities, maar ook zijn blinde vlekken. Door zo’n uitwisseling kijk je daar eens kritisch naar, waarna je met een frisse blik verder kunt werken.

“De onderzoekers uit het Astma Bridge project hebben de afgelopen jaren bloedmonsters, longcellen en afweercellen verzameld van meer dan 1.600 astmapatiënten. Dat was een enorme operatie, maar het levert heel veel informatie op. Het afgelopen half jaar besteedden we ruim tijd aan het controleren van de informatie. We willen het namelijk nog voor de zomervakantie online beschikbaar maken, zodat andere wetenschappers het ook kunnen gebruiken voor hun onderzoek.

Alles keer tien

“Aan de Amerikaanse onderzoekscultuur vielen me twee dingen erg op. Als vuistregel kunt je alles met een factor tien vermenigvuldigen: tien keer meer budget en tien keer meer onderzoekers. Maar helaas ook tien keer meer bureaucratie. Daarnaast is iedereen erg joviaal, maar er is een strikte hiërarchie in de onderzoeksgroep. Daar moest ik wel even aan wennen.

“Mijn verblijf op Harvard gaf ook inzichten in ons dagelijkse onderzoek. In het UMCG vonden we bijvoorbeeld aanwijzingen dat een bepaald gen de ernst van luchtwegovergevoeligheid beïnvloedt. Op Harvard bestudeerden ze de werking van een aantal astmamedicijnen. Afzonderlijk kon geen van beide groepen hun verhaal helemaal rond krijgen. Maar toen we onze onderzoeksgegevens naast elkaar legden, zagen we dat we hetzelfde stukje DNA bestudeerden.

“Zo ontdekten we een nieuw gen dat de werking van astmamedicijnen beïnvloedt. Dat levert niet meteen concrete toepassingen op voor astmapatiënten, maar het is wel een belangrijke fundamentele vinding.”

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.