Melanomen komen steeds vaker voor bij 65-plussers

, door Joost Wessels
foto: Shutterstock
Het aantal gevallen van de huidkankervorm melanoom neemt onder 65-plussers veel sneller toe dan bij jongere patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van Harald Hoekstra en Schelto Kruijff van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tegelijkertijd blijkt dat de dikte van deze melanomen bij oudere patiënten minder daalt ten opzichte van hun jongere lotgenoten; de dikte is een belangrijke voorspeller voor de overlevingskansen van de patiënt.

Tussen 1994 en 2008 zijn in Nederland ruim 40 duizend melanoomdiagnoses gesteld, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Onder ouderen neemt het aantal melanomen sneller toe dan bij jongeren. Uit het onderzoek van Hoekstra en Kruijff blijkt dat het aantal gevallen van melanoom jaarlijks met 5,4 procent toeneemt onder 65-plussers, tegen een toename van 3,9 procent bij patiënten onder de 65.

Het percentage jongere patiënten met een dik melanoom, dit is bij een zogenoemde breslowdikte van meer dan 4 mm, daalt. In 1994 had 16 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen een dik melanoom, terwijl dit in 2008 nog maar respectievelijk 9 en 5 procent was. Bij de oudere melanoompatiënt daalt dit percentage aanmerkelijk minder snel: van 25 naar 19 procent bij de mannen en van 20 naar 18 procent bij de vrouwen. Bij zowel oude als jonge patiënten neemt het aantal dunne melanomen, minder dan 1mm, toe. De overleving is bij oudere patiënten met melanomen ongunstiger ten opzichte van 65-minners; dit ongeacht de breslowdikte en ongeacht de plaats waar het melanoom zich bevindt.

De melanomen kunnen groter en dikker worden als ze pas in een laat stadium worden ontdekt of herkend. De onderzoekers geven enkele oorzaken aan voor het feit dat juist ouderen meer melanomen hebben. Dit kan liggen aan het afgenomen vermogen om bepaalde details nog te zien, aan een afgenomen flexibiliteit en een sociaal isolement. Hoekstra en Kruijff pleiten voor landelijke voorlichtingscampagnes over het herkennen van melanomen, speciaal voor ouderen.

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.