Oorzaak oorsuizen anders dan gedacht

, door Winkel, M te (umc-staf)
foto: Shutterstock
Oorsuizen, ook wel ‘tinnitus’, heeft een andere oorzaak dan tot nu werd verondersteld. UMCG-gehooronderzoeker Dave Langers en zijn collega’s maten voor het eerst in de mens nauwkeurig de activiteit van de hersengebieden die betrokken zijn bij tinnitus. Uit de studie blijkt dat tinnituspatiënten, anders dan gedacht, niet gevoeliger zijn voor toonhoogte dan normaalhorenden. Langers publiceert zijn bevindingen deze maand in de wetenschappelijke magazines Cerebral Cortex en in Frontiers in Systems Neuroscience.

Tinnitus is een veelvoorkomende gehooraandoening die wordt gekenmerkt door de subjectieve waarneming van geluid (meestal een hoge toon) in een stille omgeving. Hoewel niet levensbedreigend, kan tinnitus ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Er bestaan nog geen bevredigende behandeltherapieën. Algemeen wordt verondersteld dat tinnitus veroorzaakt wordt doordat hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van bepaalde tonen spontaan abnormale activiteit vertonen. 

​​​​Toonhoogte 

In de afgelopen twee jaar is een aantal onderzoekers erin geslaagd om gedetailleerd en eenduidig de gevoeligheid voor toonhoogte van de auditieve hersenschors in kaart te brengen. Uniek aan de Groningse studie was dat, naast normaalhorenden, ook tinnituspatiënten met deze methode zijn gemeten. Vooraf werd verwacht dat in tinnituspatiënten met name de hoge-tonen-gebieden in de hersenen overmatig gevoelig zijn. Opmerkelijk genoeg bleek uit de nieuwe meetuitkomsten geen enkel significant verschil: de gevoeligheid voor toonhoogte week in tinnituspatiënten niet meetbaar af vergeleken met normaalhorenden. Dit betekent dat de oorzaak van tinnitus een andere is dan gedacht.

Hoewel dit onderzoek niet meteen nieuwe behandelingen oplevert, heeft de conclusie mogelijk gevolgen voor experimentele therapieën die wereldwijd ontwikkeld worden. Momenteel wordt in het UMCG vervolgonderzoek gepland.

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.