‘Pronkjewail’ geeft boost aan onderzoek infectieziekten

, door Theone Joostensz
foto: Shutterstock

Hoe kunnen we mensen die extra vatbaar zijn voor infectieziekten beter beschermen? Onderzoekers van het UMCG gaan hier samen met zestien internationale promovendi onderzoek naar doen. Het Europese Marie Curie-fonds, het UMCG, de RUG en de betrokken afdelingen steken gezamenlijk vijf miljoen euro in dit onderzoek. 

Veel patiënten in het UMCG zijn verhoogd vatbaar voor infectieziekten, bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn of omdat ze medicijnen gebruiken die de afweer verminderen. 

“Het UMCG heeft transplantatie, kanker en acute zorg als speerpunten. Op deze afdelingen liggen patiënten die heel kwetsbaar zijn voor infecties,” verklaart internist-infectioloog Ymkje Stienstra van het UMCG. “Bijkomend probleem is dat infecties steeds moeilijker te behandelen zijn door de toenemende antibioticaresistentie. We hebben nieuwe mogelijkheden nodig om infecties te voorkomen en beter te kunnen behandelen.” 

​Pronkjewail

Daarom gaan onderzoekers van het onderzoeksprogramma Microbes in Health and Disease​ van het UMCG samen met zestien internationale promovendi onderzoek doen naar infectieziekten. Onder de naam ‘Pronkjewail’, Gronings voor pronkjuweel, onderzoeken ze onderwerpen als vaccinatie en preventie, het verbeteren van de diagnostiek en behandeling, en de effecten van behandeling op het microbioom, het geheel van micro-orga​​​nismen in het maag-darmstelsel. 

“Het programma is een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek”, zegt projectcoördinator Stienstra. “We doen klinisch onderzoek bij patiënten en we bestuderen ook hoe bepaalde bacteriën op elkaar reageren. Een van de trajecten gaat bijvoorbeeld over het merken van antilichamen die bij patiënten worden ingespoten om vroegtijdig infecties op te sporen. Een ander traject gaat over de invloed van onze waterkwaliteit op het microbioom. Wat zit er in het water aan metalen en antibiotica en hoe heeft dat het microbioom van mensen veranderd?”

Duw in de r​ug

De onderzoekers van het onderzoeksprogramma MHD komen vanuit verschillende disciplines (zie kader). Ook de promovendi die straks worden geworven, moeten van diverse pluimage zijn zodat de onderzoeksonderwerpen van alle kanten kunnen worden aangevlogen. 

“De promovendi leren om met elkaar te overleggen en om te schakelen tussen fundamentele en toegepaste onderwerpen”, legt Stienstra uit. “Het trainingsprogramma behelst daarom niet alleen infecties, maar ook bijvoorbeeld communicatie tussen verschillende culturen. Het is ook de bedoeling dat ze ervaring in het buitenland opdoen en dat ze kennismaken met het bedrijfsleven. Pronkjewail moet het onderzoek naar infectieziekten een flinke duw in de rug geven. Los van de resultaten hebben we straks mensen die helemaal getraind zijn op het gebied van infectieziekten en die goed voorbereid zijn op hun werk als onderzoeker op een universiteit of in het bedrijfsleven.”

​Het project Pronkjewail gaat officieel in september van start. Als coördinator leidt Ymkje Stienstra het project samen met microbiologen ​Jan Maarten van Dijl, Alex Friedrich en Rosie Jordonova van de afdeling Medische Microbiologie van het UMCG
De onderzoekers die de promovendi gaan begeleiden, werken op de afdelingen medische microbiologie, interne geneeskunde, longziekten en tuberculose, intensive care, klinische farmacie en farmacologie, kindergeneeskunde, chirurgie, celbiologie en farmaco-epidemiologie en farmaco-economie. 

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.