Revalidatieprogramma activeert ouderen met visuele beperking

, door Winkel, M te (umc-staf)
foto: Shutterstock

​​Deelnemers blijken baat te hebben bij een groepsrevalidatieprogramma dat zich richt op verbetering van de participatie van visueel beperkte ouderen. Het programma ‘Actief meedoen’, dat bewegingswetenschapper Manna Alma van het UMCG samen met Koninklijke Visio heeft ontwikkeld, traint deelnemers onder meer op praktische en probleemoplossende vaardigheden en lichamelijke fitheid. Op 7 maart promoveert Alma op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor ouderen is het, voor zowel hun gezondheid als hun welbevinden, belangrijk mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Maar visueel beperkte ouderen ervaren vaak beperkingen in maatschappelijke participatie. Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en het uitvoeren van huishoudelijke taken is voor hen vaak moeilijker.

Eenzaamheid komt in deze groep relatief veel voor: 50% onder de visueel beperkte ouderen tegenover 29% onder goedzienden van gelijke leeftijd, geslacht en partnerstatus. Ook is de mate van eenzaamheid hoger bij de visueel beperkte ouderen. Van de mensen met een visuele beperking is in Nederland 79% ouder dan 65 jaar. Een belangrijke oorzaak voor verlies van het gezichtsvermogen is netvliesveroudering, ook wel macula degeneratie genoemd. Mensen met een gezichtsvermogen van minder dan 50%, of een gezichtsveldhoek kleiner dan 30° komen in aanmerking voor specifieke revalidatie.

​​'Actief Meedoen’

In het revalidatieprogramma ‘Actief Meedoen’ worden deelnemers getraind op praktische vaardigheden, zoals te voet of met het openbaar vervoer aan het verkeer deelnemen en boodschappen doen. Ook is er veel aandacht voor probleemoplossende vaardigheden, bijvoorbeeld omgaan met onbegrip uit de omgeving en leren om hulp te vragen. Verder werken de deelnemers aan individuele en groepsdoelen en krijgen zij voorlichting. In een eerste evaluatiestudie onder 29 deelnemers zijn positieve effecten gevonden op subjectieve aspecten van participatie, zoals ervaren beperkingen, tevredenheid en autonomie. Ook bleek ‘Actief Meedoen’ de fitheid van de deelnemers te bevorderen. 

​In overleg met UMCG/RUG en de Hanzehogeschool bekijkt Koninklijke Visio of het mogelijk is het onderzoek te vertalen naar een revalidatieprogramma voor ouderen.

Pagina delen Sluiten
 (optioneel)
Wat betekent dit?

Dit is een controle om vast te stellen dat u een menselijke bezoeker van deze pagina bent en geen zoekrobot.